[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
 

  หน้าล็อคอิน  

เรื่องทั่วไป
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551

จันทร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551

  • พรบ. บังคับใช้กับหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ แต่ยกเว้นหน่วยงานรัฐบาล แต่หน่วยงานรัฐบาลต้องทำให้ได้มากกว่ามาตรฐานที่ระบุในพรบ.
  • พนักงานรัฐบาลที่ต้องไปทำงานต่างประเทศ ต้องขอใบอนุญาตเพราะติด Washington record ว่าการทำงานระหว่างต่างประเทศต้องมีใบอนุญาตที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ
  • พนักงานรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ใช่งานก็ต้องขอใบอนุญาต
  • มาตรา 4

o   บุคคลที่อยู่ในสภาวิชาชีพอื่นๆ เช่น วิศวะเคมี อยู่ในสภาวิชาชีพวิศววะ ไม่ต้องมาขอใบอนุญาตการผลิต, การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย, แพทย์ไม่ต้องมาขอใบอนุญาตไม่ต้องมาขอใบอนุญาต

o   ชาวต่างชาติที่จะมาปฏิบัติงานในไทย ไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ ยกเว้น เป้นความร่วมมือของรัฐบาล หรือ เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (Washington record)

 

  • วิชาชีพวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (มาตรา6) ปัจจุบันมี 4 สาขา แต่กฎหมายเว้นช่องให้เพิ่มสาขาอื่นๆในอนาคต

o   สาขานิวเคลียร์

o   สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ

o   สาขาการผลิต, การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย (เข้าประชุมวันที่ 14 พ.ค. 2558ที่โรงแรมเอเชีย)

o   สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

  •  คุณสมบัติของคนที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญ สภาวิชาชีพ (มาตรา14)

o   ต่ออายุทุกปี

o   มีสัญชาติไทย

o   อายุ > 20ปี

o   มีความรู้

- ได้รับปริญญา, ประกาศนียบัตร หรือวุฒเทียบเท่า ที่สภาวิชาชีพรับรอง

เปิดโอกาสให้คนที่ไม่จบปริญญาตรี หรือ จบปริญญาตรีที่ไม่ตรงสาขา แต่มีประสบการณ์ทำงาน ให้มีการอบรมและสอบประเมิน (ได้ประกาศนียบัตร)

ข้อบังคับการผลิต,การควบคุมและการจัดการสารเคมี

Ø  ข้อบังคับได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2557 >>> บังคับใช้ 3 ตุลาคม 2558

Ø  มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการผลิต, การควบคุมและการจัดการสารเคมี (หมวด1)

o   ประเภทงาน (ข้อ6)

§  การผลิต การใช้ การแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การบำบัด การขจัด หรือ การปลดปล่อยสารเคมีอันตราย

§  การวิเคราะห์, วิจัย, ทดสอบ และการตรวจสอบ

§  การนำเข้า-ส่งออก ขนส่ง สารเคมีอันตราย หรือ สินค้าที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสม

§  การตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยทางเคมีของห้องปฏิบัติการ

o   ข้อ 7 การผลิต,ควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการผลิต, การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

§  ไม่จำเป็นต้องมีทุกคน แต่หัวหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบต้องมี

o   ข้อ 12 ใบอนุญาต

§  ครั้งแรกมีอายุ 3ปี และต่ออายุครั้งละ 5 ปี, ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ ถือว่าใบอนุญาตหมดสภาพ

§  ใบอนุญาตเป็นแบบติดตัวบุคล ไม่ใช่สถานประกอบการ แต่1ใบใช้ได้1สถานประกอบการ

o   บทกำหนดลงโทษ

§  ประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต – จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

§  ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการฯ – จำคุกไม่เกิน1เดินหรือปรับไม่เกิน1,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 เข้าชม : 550


เรื่องทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 18 / พ.ค. / 2558
      อวดไม่รู้ 21 / เม.ย. / 2558
      โรคกระดูกพรุน 14 / พ.ค. / 2557
      U-NET 28 / เม.ย. / 2557
      ผมเป็นโรคขี้เกียจ 17 / เม.ย. / 2557


Home    About us    News    Gallery    Calendar    Webboard    Knowledge    Member    Contact us    Admin  
© Copyright 2010 สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย :: Veterinay Technology Association of Thailand
Power by : MAXSITE 1.10