[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
 

  หน้าล็อคอิน  

ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัตวแพทย์
นักเทคนิคการสัตวแพทย์คือใคร?

อังคาร ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2553


 

                นักเทคนิคการสัตวแพทย์คือใคร....??

ว่าที่ร้อยเอกวราห์  ประดับพงษ์

นายกสมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย

                       จั่วหัวแบบท้าทายเลยสำหรับบทความแรกๆ หลายคนเมื่อกล่าวถึงคำว่าเทคนิคการสัตวแพทย์แล้วคงจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสัตวแพทย์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัด ที่มักจับเอาคำท้ายๆ เป็นประเด็น สำหรับหัวข้อที่ตั้งขึ้นมานี้ก็ได้มาจากหลายคนที่เคยถามตัวผมเองว่าจบอะไรมา สุดท้ายก็มาลงเอยที่คำว่า อ๋อ สัตวแพทย์นี่เองจนผู้เขียนต้องมาทำความเข้าใจกันตั้งนานกว่าจะเข้าใจ แม้ในปัจจุบันเองก็ยังไม่วายที่จะต้องมาตอบคำถามเหล่านี้อยู่เป็นประจำ มาถึงวันนี้มีแรงบันดาลใจบางอย่างที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของเทคนิคการสัตวแพทย์ออกมาเป็นตัวหนังสือเพื่อให้รุ่นน้องๆได้รู้จักเทคนิคการสัตวแพทย์กันจริงๆจังๆเสียทีจะได้เลิกเข้าใจผิดกัน แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขียนขึ้นนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลและปราศจากความครอบงำของใครทั้งสิ้น

 เทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นสาขาวิชาใหม่ในประเทศไทย เป็นสาขาวิชาที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางห้องปฏิบัติการ การพยาบาลสัตว์ การปฏิบัติการเอ็กซ์เรย์  ไปจนถึงการดูแลสัตว์ป่าและสัตว์ทดลอง เรียกได้ว่าเป็นวิชาชีพที่ทำงานได้หลากหลายเลยทีเดียว ในต่างประเทศสาขาวิชานี้ถูกจัดเป็นวิชาชีพที่ทำงานควบคู่กับสัตวแพทย์ด้วยกันเสมอมา โดยแต่ละสาขาก็ทำงานแตกต่างกันออกไปแต่ยังร่วมมือกันในการทำงาน วิชาชีพทางสัตวแพทย์จึงมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สำหรับต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดแบ่งอาชีพทางด้านสัตวแพทย์ออกเป็น 4 ส่วนคือ

 สัตวแพทย์ (Veterinarian) เป็นสาขาที่ใช้เวลาในการศึกษารวมทั้งสิ้น 6 ปี เมื่อจบการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิเป็นสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ซึ่งมีหน้าที่หลักในการตรวจรักษาสัตว์ป่วยเพื่อให้สัตว์ป่วยได้มีสวัสดิภาพ สุขภาพที่ดีขึ้น

นักเทคนิคการสัตวแพทย์ (Veterinary Technologist) คือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยมีระยะเวลาในการศึกษารวม 4 ปี หน้าที่หลักของนักเทคนิคการสัตวแพทย์คือรับผิดชอบงานทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านโลหิตวิทยา เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา ปรสิตวิทยา จุลชีววิทยา ฯลฯ งานด้านการพยาบาลสัตว์ ซึ่งก็ทำหน้าที่คล้ายพยาบาลนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีห้องปฏิบัติการเอ็กซ์เรย์  ไปจนถึงการดูแลสัตว์ป่าและสัตว์ทดลองซึ่งต้องอาศัยนักเทคนิคการสัตวแพทย์ในการทำงาน

เจ้าหน้าที่การสัตวแพทย์ (Veterinary technician) คือผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ซึ่งใช้เวลาในการศึกษารวมทั้งสิ้น 2 ปี มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้นเช่นเดียวกับนักเทคนิคการสัตวแพทย์ แต่องค์ความรู้ยังไม่ลึกซึ้งเท่ากับนักเทคนิคการสัตวแพทย์ 

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (Veterinary Assistant) ซึ่งอาจได้ผ่านการอบรมหรือการฝึกฝนเบื้องต้นทางด้านการดูแลสุขภาพสัตว์มาก่อน มีหน้าที่ในการเตรียมสัตว์ก่อนการตรวจรักษา เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดอุณหภูมิ จดบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สัตวแพทย์ได้ใช้ข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวินิจฉัย

สำหรับประเทศไทยนั้นการแบ่งวิชาชีพทางด้านสัตวแพทย์ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ส่วนใหญ่จะรู้จักแต่สัตวแพทย์ ที่เหลือก็เรียกแบบเหมารวมว่าเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์กันเสียหมด หรืออาจเรียกกันจนติดปากก็ว่าได้    แม้แต่น้องๆเทคนิคการสัตวแพทย์บางคนยังเรียกติดปากเลยว่าเป็น Vet Technician ซึ่งต้องทำความเข้าใจมาเสียตรงนี้เลยครับว่าที่ถูกแล้วพวกเราควรถูกเรียกว่า Vet technologist ถึงจะถูก ตามคำอธิบายที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น สำหรับหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์นั้น คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นจุดเริ่มต้นของสาขาวิชานี้ในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้ครับ ปัจจุบันมีหลายสถาบันการศึกษาได้จัดตั้งหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าอนาคตหลักสูตรนี้จะเป็นที่นิยมในประเทศไทยและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวงการปศุสัตว์ไทยต่อไป เมื่อมองในประเทศแล้วอยากที่จะมองไปยังต่างประเทศอีกว่าต่างประเทศมีหลักสูตรนี้ที่ไหนกันบ้าง ก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนเลยซึ่งเป็นประเทศที่มีสถาบันการศึกษาทางด้านนี้หลายแห่งด้วยกันไม่ว่าจะเปิดสอนในหลักสูตรสองปีหรือสี่ปีก็ตาม และมีกระจายกันในหลายรัฐด้วยกัน เช่นที่โรงเรียนสัตวแพทย์ (ตามเวปนี้เลย http://www.vet.purdue.edu/vettech/) ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกับทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ของประเทศเรา(http://www.vet.purdue.edu/vettech/4-year.html)  เพียงแต่ประเทศเขาจะเรียนวิชาเฉพาะทางเร็วกว่าเรานั้นเอง โดยพาะอย่างยิ่งวิชาเฉพาะทางที่ทางต่างประเทศเขาจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ปี 2 แล้ว (แต่เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรใหม่ของทางคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ฉบับปรับปรุง 2551 แล้วก็ไม่ต่างอะไรมากนัก) ดังนั้นการที่ได้มองไปในโลกกว้างจะทำให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศเราได้ครับ  ล่าสุดได้มองเห็นบทบาทความสำคัญของนักเทคนิคการสัตวแพทย์อีกประการหนึ่งก็คือการเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เนื่องจากว่านักเทคนิคการสัตวแพทย์จะเรียนเน้นหนักไปทางด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมากกว่าสาขาวิชาอื่น ดังนั้นผู้ที่มาพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัยทางสุขภาพสัตว์คงหนีนักเทคนิคการสัตวแพทย์ไปไม่พ้นแน่เลย จึงอยากฝากนักเทคนิคการสัตวแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ขอให้ช่วยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดเพื่อผลการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำและความก้าวหน้าในสายงานห้องปฏิบัติการ สำหรับหลักสูตรเก่าที่มีการเรียนการสอนด้านการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการมาน้อยกว่ารุ่นหลังๆคงจะต้องมีการอบรมเพิ่มเติมหรือศึกษาด้วยตนเองเพื่อความเจริญของหน่วยงานและความก้าวหน้าของวิชาชีพต่อไปเข้าชม : 21517


ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสัตวแพทย์ 5 อันดับล่าสุด

      พิษ จาก ปลาปักเป้า 25 / ก.พ. / 2558
      มองอนาคตไปข้างหน้า..........กับสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 / ส.ค. / 2557
      ชีชี แปะแป๊ะ 8 / ก.ค. / 2557
      ไข้หูดับ 10 / มิ.ย. / 2557
      ฉี่นั้นสำคัญไฉน 6 / มิ.ย. / 2557


ความคิดเห็นที่ 1
อาทิตย์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:30:51
อยากรู้อาชีพที่จบมาจะทำอะไรดี
โดย : panutchai@thaimail.com    ไอพี : 110.49.225.29

ความคิดเห็นที่ 2
อาทิตย์ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 16:30:52
อยากรู้อาชีพที่จบมาจะทำอะไรดี
โดย : panutchai@thaimail.com    ไอพี : 110.49.225.29

ความคิดเห็นที่ 3
อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 14:39:21
แนะนำเปิดร้านกาแฟค่ะ เเล้วก็เลี้ยงสัตว์ไปด้วย ก่อนอื่นต้องเรียน ชงกาแฟ ก่อนนะค่ะ
โดย : กาแฟจัง    ไอพี : 58.9.74.145ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ vtatthailand@windowslive.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Home    About us    News    Gallery    Calendar    Webboard    Knowledge    Member    Contact us    Admin  
© Copyright 2010 สมาคมเทคนิคการสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย :: Veterinay Technology Association of Thailand
Power by : MAXSITE 1.10